اولین بازی لیگ پرشین با تساوی کوره محمود آباد و ملک آباد کرج

نیمه اول اولین بازی لیگ سوم با سوت داور آغاز شد تیم کوره محمود آباد با لباس آبی کمرنگ و تیم ملک آباد لباس های فسفری بر تن دارند در دقایق ابتدایی خطایی از راست برای ملک آباد گرفته شد که موقعیت خطرناکی ایجاد شد ولی به گل منجر نشد دقیقه ١۵بازی خطایی برای محمودآباد…

گزارش بازی اول روز سوم

لب خط و کوره محمود آباد

روز سوم مسابقات لیگ پرشین با دیدار تیم های نونهالان کوره محمودآباد و لب خط آغاز شد. شروع خوب بازیکنان محمودآباد در دقیقه ۵ منجر به خطای دو ضرب شد. این تیم از روی این کاشته دوضرب گل نخست بازی را با ضربه کاپیتان خود، یار شماره ۱۰، حسن حسنی به ثمر رساند. با این…