نونهالان شیراز و خاک سفید امتیازات را تقسیم کردند

بازی ششم از روز دوم ،بازی نونهالان پرشین شیراز در برابر پرشین خاک سفید بود. بازیکنان خاک سفید با لباس نارنجی و بازیکنان شیراز با لباس سفید وارد زمین مسابقه شدند.با سوت داور بازی آغاز شد.در تمام نیمه اول دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و هیچ خطر جدی دروازه ها را تهدید نکرد….

گزارش بازی چهارم روز سوم

لب خط و خاک سفید

بازی چهارم روز سوم مسابقات بین دو تیم نوجوانان خاکسفید و لب خط برگزار شد. در ۸ دقیقه اول بازی هر دو تیم بسیار جنجالی و جذاب بازی را ادامه دادند. حملات و دفاع هر دو تیم آنقدر عالی بود که هیج کدام از تیم ها موفق به باز کردن دروازه تیم مقابل نشدند. هیجانی…