تیم ساری در دیدار با بوشهر جشنواره گل به راه انداخت

پرشین ساری پرشنی بوشهر

بازی دو تیم نونهالان پرشین بوشهر و پرشن ساری پنجمین بازی از روز دوم مسابقات بود.تیم ساری با ترکیبی تهاجمی وارد زمین شد و خیلی زود توانست مالکیت توپ را از آن خود کند،بازیکنان تیم بوشهر در مقابل به سرعت آرایش دفاعی به خود گرفتند و سنگربان این تیم با کمک های خط دفاعی توانست چندین…