پیروزی جوانان سیستان و بلوچستان در برابر دروازه غار

جوانان دروازه غار،جوانان سیستان

بازی نهم روز دوم ؛دیدار جوانان پرشین دروازه غار با جوانان پرشین سیستان و بلوچستان .سیستانی ها با لباس آبی و دروازه غار  با لباس سیاه بازی را شروع کردند. بچه های دروازه غار در ابتدای دیدار هجومی ظاهر شدند اما دیری نپایید که از هیجان این تیم کاسته شد.بعد از گذشت چند دقیقه که بازی بصورت آرام…