همیشه در کنار هم، این بار هم تیمی

والیبال پرشین ملک آباد کرج

جمعیت امام علی برگزار می کند: رویارویی تیم های ترکیبی والیبال دختران پرشین و اعضای جمعیت امام علی (ع) با یکدیگر در آخرین روزهای سال ۱۳۹۴، دختران تیم والیبال پرشین ملک آباد کرج با اعضا و خیران جمعیت امام علی (ع) هم تیمی می شوند و در تیم های ترکیبی با یکدیگر مسابقه می دهند….