کاراته کاهای احمدآباد شگفتی ساز شدند

کاراته قهرمانی کشور

در هیاهوی آغاز بازی‌های فوتبال لیگ پرشین، دختران کاراته‌کا احمدآباد، با دست پر از مسابقات کشوری بازگشتند. از هشت کاراته‌کا اعزامی پرشین احمدآباد مستوفی به مسابقات کشوری همدان، پنج نفر صاحب مدال‌های رنگارنگ شدند. مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک کیوکوشین ماتسوشیمای بانوان با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت کننده، جمعه ۵ شهریور در همدان…