اولین بازی دوره ی چهارم لیگ پرشین را نونهالان پرشین فرحزاد و پاکدشت آغاز کردند

  نیمه ی اول بازی تیم های نونهالان فرحزاد و نونهالان پاکدشت با سوت داور آغاز شد.دقیقه ۴تیم فرحزاد با شوت حامد یعقوبی به گل رسید.نیمه ی اول بازی تیم های تیم پاکدشت با وجودچند موقعیت به گل نرسید تا اینکه دقیقه ۱۴ تیم فرحزاد با گل نوید عباسی به گل دوم رسید. نیمه ی…