اولین بازی لیگ پرشین با تساوی کوره محمود آباد و ملک آباد کرج

نیمه اول اولین بازی لیگ سوم با سوت داور آغاز شد تیم کوره محمود آباد با لباس آبی کمرنگ و تیم ملک آباد لباس های فسفری بر تن دارند در دقایق ابتدایی خطایی از راست برای ملک آباد گرفته شد که موقعیت خطرناکی ایجاد شد ولی به گل منجر نشد دقیقه ١۵بازی خطایی برای محمودآباد…

کاراته کاهای احمدآباد شگفتی ساز شدند

کاراته قهرمانی کشور

در هیاهوی آغاز بازی‌های فوتبال لیگ پرشین، دختران کاراته‌کا احمدآباد، با دست پر از مسابقات کشوری بازگشتند. از هشت کاراته‌کا اعزامی پرشین احمدآباد مستوفی به مسابقات کشوری همدان، پنج نفر صاحب مدال‌های رنگارنگ شدند. مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک کیوکوشین ماتسوشیمای بانوان با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت کننده، جمعه ۵ شهریور در همدان…