نونهالان بوشهر با یک گل دربرابر خاک سفید به پیروزی رسیدند

نونهالان بوشهر،خاک سفید

سومین بازی و سومین روز لیگ‌ پرشین ، مسابقه بین آبی پوشان بوشهر و نارنجی پوشان خاک سفید برگزار شد. در طول نیمه ی اول ، دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند . در نیمه ی دوم ضربه ی پنالتی تیم بوشهر که می توانست موقعیتی برای گلزنی باشد با واکنش بموقع دروازه…