پیروزی لب خط در برابر کوره ی محمودآباد

بازی هفتم روز دوم ؛ صف آرایی نوجوانان پرشین لب خط در برابر نوجوانان کوره ی محمود آباد . محمودآبادی‌ها آبی پوش و بچه‌های لب خط با لباس بنفش وارد زمین بازی شدند. سوت داور آغازگر رقابت دو تیم بود.بازی پر افت و خیز دنبال می شد.تلاش دو تیم برای رسیدن به گل قابل توجه بود اما عملکرد…