نوجوانان دروازه غار در برابر کرج متوقف شدند

نوجوانان کرج دروازه غار

بازیکن‌های کرج مشکی و دروازه‌غاری ها لباسی بین نقره‌ای و خاکستری پوشیده‌اند و مثل بازی قبل آقای “میرزابیگی” این بازی را سوت می‌زند.بازی شروع می‌شود و دروازه‌غاری‌ها به شدت حمله می‌کنند و بعد،نوبت کرج است که در یک حمله‌ی عالی و به زیبایی دروازه‌ی حریف را باز می‌کنند و به گل اول می‌رسند.بلافاصله دروازه‌غار بازی…