تیم کاراته خانه ایرانی خاک سفید

کاراته خاک سفید

ضرورت داشتن مکان های ورزشی مرتبط در جهت گسترش فرهنگ ورزش در میان خانواده های تحت پوشش جمعیت امام علی، اعضای خانه  های ایرانی جمعیت را بر آن داشت تا هر چه بیشتر در تشکیل تیم های ورزشی مختلف تلاش کنند. در همین راستا خانه علم خاک‌ سفید از آذرماه سال ۱۳۹۳ تصمیم به برگزاری کلاس‌های وزشی…