نوجوانان دروازه غار پیروز مسابقه ی روز ششم لیگ برابر کرمان

گزارش بازی نوجوانان #پرشین_دروازه غار و #پرشین_کرمان

نارنجی پوشان کرمان برای تقابل با پرشین دروازه غار به میدان آمدند تا بازی با سوت داور آغاز شود.
۱۷:۲۱ شروع بازی #دروازه_غار و #کرمان.
۱۷:۲۳ کرنر برای تیم دروازه غار گرفته میشود.
بازی در محوطه جریمه ی دروازه غار دنبال میشود.
۱۷:۲۶ خطا  پشت محوطه ی جریمه ی کرمان و ضربه ی بازیکنان دروازه غار که در دستان دروازه بان کرمان قرار گرفت.
۱۷:۳۱ ضد حمله برای کرمان و توپ در دستان فیصل صدیقی دروازه بان دروازه غار جا گرفت.
:soccer: ۱۷:۳۴ شوت زیبای ابوالفضل قربانی که در دروازه ی کرمان جای گرفت.
نتیجه ی بازی در نیمه ی اول تا این لحظه ۰-۱ به سود دروازه غار.
بازیکنان دروازه غار با روحیه ی بالای خود بازی را در زمین کرمان نگه داشته اند و دروازه ی کرمان را تحت فشارقرار داده اند و دروازه بان دروازه غارتوپ را دور میکند.
بازی در زمین کرمان پیش میرود.
مهاجمان تیم کرمان بازی را به زمین حریف بردند.
حمله برای تیم کرمان و موقعیت خوبی که از دست رفت.
:checkered_flag: ۱۷:۴۴ پایان نیمه ی اول بازی .
نیمه ی اول با نتیجه ی :one::zero: به سود دروازه غار به پایان میرسد.
:eight_spoked_asterisk: شروع نیمه دوم ۱۷:۵۵
:white_check_mark:۱۸:۰۰ تعویض برای تیم دروازه غار
:white_check_mark:۱۸:۰۲ تعویض برای کرمان
۱۸:۰۷ضد حمله برای تیم کرمان  و موقعیت بسیار خوبی که با خطای بازیکن دروازه غار روی بازیکن کرمان از دست میرود
ضربه ی ایستگاهی تیم کرمان که توپ با اختلاف کمی از دروازه عبور  میکند.
حالا بازی در میانه ی میدان دنبال میشود.
نوجوانان دروازه غار بازی تماشایی را از خود به نمایش گذاشته اند و شوت های بسیار زیبایی به سمت دروازه ی کرمان میزنند.
نیمه ی دوم بازی تا این لحظه ۰-۱برای دروازه غار است .
:checkered_flag: پایان بازی و برد تیم دروازه غار در اولین دیدار بازی های امروز

 

1 3 5

 

2

پاسخ دهید