جوانان پرشین لب خط و شهر ری اولین روز از لیگ پرشین را به پایان رساندند

آخرین بازی روز اول از چهارمین دوره لیگ پرشین

دقایق ابتدایی نیمه اول،بازی بیشتر در نیمه ی زمین شهرری و توپ از آنِ بازیکنان لب خط بود.
شهرری توانست با ضدحملات خود بر روی دروازه ی لب خط چند موقعیت خطرناک ایجادکند.
حملات لب خط ادامه داشت تا اینکه دقیقه ی٨ شوت حسین غریب زاده لب خط را با۱گل جلو انداخت.
بازی با برتری نسبی لب خط در حملات دنبال شد تا اینکه بازیکنان لب خط با یک توپ ربایی به موقع دروازه ی شهرری را باز کردند ولی به دلیل خطای هند پذیرفته نشد.

نیمه ی دوم بازی با وجود اینکه شهر ری بازی را با فشار بیشتری روی دروازه ی لب خط آغاز کرد، اما لب خط در یک ضد حمله توانست با توپ فرزاد صالحی به گل دوم برسد.
دو دقیقه بعد به هم ریختگی بازیکنان شهرری باعث شد فرزاد صالحی گل سوم را هم برای لب خط به ثمر برساند.
شهرری با وجود حملات خطرناک نتوانست دروازه ی لب خط را بازکند وبازی با نتیجه ی ٣ بر ۰ به نفع لب خط پایان یافت.

آدرس کانال پرشین :

@PersianSportsClub

 

 

پاسخ دهید