اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی پرشین جمعیت امام علی

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی در راستای تحقق اهداف و آرمان های خود برای حمایت از کودکان و نوجوانان محله های محروم و معضلخیز در سراسر کشور و کاهش آسیب های اجتماعی و با هدف هویت بخشی و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی در آنان، اقدام به تاسیس باشگاه ورزشی پرشین در سال ۱۳۸۵ نموده است. این باشگاه متشکل از رشته های مختلف ورزشی نظیر فوتبال، والیبال،شنا،کشتی،کاراته و…، در محلات حاشیه ی کشور، که جمعیت امام علی (ع) در آنها از طریق مراکزی تحت عنوان خانه های ایرانی به فعالیت مشغول است، به صورت جدی تر و گسترده تر به کار خود ادامه می دهد.
چشم انداز:
رسیدن به جهانی که در آن ورزش وسیله است قدرتمند برای برقرای صلح و همگرایی انسانها و همه کودکان از حقوقی برابر برای ورزش برخوردارند

ماموریت:
ترویج و توسعه ورزش برای ایجاد صلح و دوستی بین اقوام و نژادههای مختلف و همینطور کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه در بین کودکان از طریق تغییر الگوههای فرهنگی و اجتماعی آنان.

اهداف:
– ایجاد یک هویت مثبت و سازنده و الگوهای هنجار از طریق حضور کودکان و نوجوانان در تیمهای ورزشی
– ایجاد انگیزه و امید به زندگی در مسیر سالم و هنجار در بین کودکان محلات حاشیه از طریق حضور و رقابت در مسابقات ورزشی
– آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به معضلات اجتماعی و تاثیر آن بر کودکان و نوجوانان و توجه به نقش پر اهمیت ورزش در کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
– ایجاد الگوی عملی و عینی برای جامعه ورزشی و نهادهای مسوول ذیربط از طریق تشکیل تیمهای ورزشی و لیگ فوتبال پرشین و تاکید بر مسوولیت اجتماعی آنان.
– توجه به ارزشهای اخلاقی و مضامین پهلوانی در جامعه ورزش از طریق ترویج و توسعه فرهنگ دگرخواهی و نوع دوستی.
– ایجاد صلح و دوستی در بین اقوام مختلف و نزدیکی بین آنها با معرفی الگوی تیمهای ورزشی متشکل از کودکانی با قومیتهای مختلف
– توجه به نقش کلیدی ورزش در کاهش خشونت، استرس و افسردگی ناشی از شرایط سخت زندگی و فائق آمدن بر ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی در محلات حاشیه

برنامه عملیاتی:
– تشکیل تیمهای ورزشی در رشته های مختلف در محلات حاشیه متناسب با استعدادها، پتانسیلهای فیزیکی کودکان و نوجوانان و شرایط فرهنگی آنان.
– ایجاد بستری برای رشد و شکوفایی و شناسایی استعدادهای برتر در محلات حاشیه.
– تشکیل تیمهای منتخب ورزشی در رشته های مختلف از بین استعدادهای برتر حاضر در بین تیمهای پرشین محلات حاشیه سراسر کشور
– برگزاری لیگها و تورنمنت های ورزشی در داخل و خارج از کشور
– دعوت از دانشجویان و دانش آموختگان رشته های ورزشی برای تعریف پروژه های ورزشی در جهت توسعه ورزشی و اجتماعی محلات حاشیه و آسیب دیده از خشونت

پاسخ دهید