پیروزی نوجوانان سرباز بلوچستان ادامه دار شد

نوجوانان شیراز و بلوچستان

بازی آخر امروز از رده نوجوانان بین دوتیم سفیدپوشان شیراز و طوسی پوشان سیستان و بلوچستان آغاز شد.سیستانی ها ابتدا در دقیقه ۱۰ دروازه را به وسیله ندیم بهرام زایی در محوطه جریمه به زیبایی هرچه تمام تر باز میکنند.
ادامه نیمه اول با عدم هماهنگی تیم شیراز و تسلط بلوچی ها به پایان رسید.بیشک دروازه بان شیراز بهترین بازیکن میدان بود.
نیمه دوم در حالی شروع شد که شیرازی ها با حمله از جناحین سعی در باز کردن دروازه سیستان و بلوچستان داشتنداما مهرداد آبادیانی از تیم سرباز بلوچستان بازهم در دقیقه ۳۴ روی ضد حمله دروازه شیراز را باز کرد و پرونده این رده از مسابقات نیز برای امروز به اتمام رسید.
بازیکن اخلاق و فنی شیراز: امرالله صفی
بازیکن اخلاق و فنی بلوچستان: متین مولایی
۱۰-متین مولایی
۱۹-مهرداد آبادیان
۵-احمد نیکپو
۱۲-محمدرضا اکرمی
۹- شعیب داوودی
۱۵- ندیم بهرام زایی
۸- عثمان مزارزهی
۲۰- متین ملک رئیسی
۱۴- محمد ملازی
۱-مصطفی ملازی
۶-عبدالله غلامی
جانشین
۱۱-بشیربلوچ کاری
۱-سعید شکل زهی
۱۸- حسین حملی
۱۸-امید صالح زهی
۱۲-علی آبادیان
۷-یحیی باشام
۳-عبدالرحمان عظیمی

 

پاسخ دهید