نونهالان کوره مقابل پرشین فرحزاد پیروز میدان شدند

نونهالان کوره فرحزاد

اولین بازی روز هفتم مسابقات بین دو تیم آبی پوش کوره محمود آباد و سفید قرمز پوش پرشین فرحزاد برگزار می شود. نیمه اول جفت تیم محتاط بازی را ادراه می کنند تا این نیمه با نتیجه ۰-۰ به پایان می رسد. با شروع  نیمه دوم آبی پوشان فشار را بیشتر می کنند تا مرتضی احمدی دروازه فرحزاد را با شوتی زیبا از بیرون محوطه باز میکند و محمود آباد با یک گل پیش می افتد. تک گل مرتضی احمدی در دقیقه ۲۰ بازی را به  نفع کوره محمود آباد به پایان می رساند.

زننده گل بازی: مرتضی احمدی (محمود آباد)

بازیکن اخلاق کوره محمود آباد: مهدی عباسی

بازیکن فنی کوره محمود آباد: مرتضی احمدی

بازیکن اخلاق فرحزاد: مصطفی تاجیک

بازیکن اخلاق فرحزاد: یوسف اسکندری

 

پاسخ دهید