نوجوانان پرشین کردستان قهرمان سومین دوره لیگ پرشین

کردستان و بلوچستان

فینال نوجوانان در یک بازی زیبا میان نارنجی پوشان کردستان و آبی پوشان سرباز شروع شد

کردستان که با انگیزه این لیگ را شروع کرد هم رده نونهالان و هم در رده نوجوانان به فینال رسید بازی را شروع کردند
در همان دقایق آغازین بازی کردستان با یک حمله خوب توسط مهدی پدیدار به گل رسید
سربازها خیلی سعی برای جبران نتیجه کرند ولی ثمری به همراه نداشت کردستان در اواخر نیمه دوم حمله خوبی ترتیب داد ولی توپ به تیرک دروازه اصابت کرد
بازی در نیمه اول با نتیجه ۰-۱ به نفع کردستان به پایان رسید
نیمه دوم را سرباز شروع کرد در همان اوائل بازی سربازها فشار زیادی به دروازه کردستان آوردند ولی ثمری به همراه نداشت بازی در نهایت با همان نتیجه ۰-۱ به نفع کردستان به پایان رسید
نیمه دوم را سرباز شروع کرد در همان اوائل بازی فشار زیادی سرباز ها به دروازه ی کردستان آورد ولی ثمری نداشت تا بازی با همان نتیجه به پایان رسید و کردستان برای دومین بار امشب طعم خوشحالی را چشید و این بار در رده نوجوانان به مقام قهرمانی رسید

بازیکن اخلاق تیم پرشین کردستان : سینا الله یارزاده
بازیکن فنی تیم پرشی کردستان : محمد مرادی
بازیکن اخلاق تیم پرشین سرباز : عبدالله غلامی
بازیکن فنی تیم پرشین سرباز : متین ملک رئیسی

در بین دو نیمه بازیکن شماره ۹ به جای بازیکن شماره ۱۷ وارد بازی شد
در دقیقه ۲۵ بازی بازیکن شماره ۷ به جای بازیکن شماره ۱۹ وارد بازی شد
در دقیقه ۳۱ بازی بازیکن شماره ۱۲به جای شماره ۱۵ وارد بازی شد

اسامی بازیکنان تیم پرشین کردستان
۱ -شاهین دانایی
۲- یاسین صالحی
۴- ایوب کاکه
۵-محمد مرادی
۶- میلاد کریمی
۷-رامین محمدپور
۸- محمد محمدپور
۹-کاوان محمدیان
۱۰- فریبرز محمدپور
۱۱-اهون شیخی
۱۲-اوینار صدیقی
۱۳-یاسین میری
۱۴-اسماعیل مصطفوی
۱۷- مهدی پدیدار
۱۸-سارو رضازاده
۲۷- ابراهیم فتح پور
۳۳- محمدمیلاد آقازاده
۳۳-سینا الله یارزاده

اسامی بایکنان تیم پرشین سیستان بلوچستان
۱ – مصفی ملازیی
۱ – سعید شکلی زهی
۳- عبدالرحمان عظیمی
۵- احمد نیکپور
۶- عبدالله غلامی
۷-شعیب داوودی
۷- یحیی باشام
۸-عثمان بهرام زایی
۱۰- متین ملایی
۱۱- بشیر بلوچکاری
۱۲-محمدرضا اکرمی
۱۲- علی آبادیان
۱۴- محمد ملازیی
۱۵- ندیم بهرام زایی
۱۷-علی کوهی
۱۸- امید صالح زهی
۱۹- مهرداد آبادیان
۲۰- متین ملک رئیسی

 

پاسخ دهید