نونهالان ساری و دروازه غار بدون گل به بازی خاتمه دادند

ساری دروازه غار

تیم ساری با لباس سرمه ای و دروازه غار با لباس سفید قرمز وارد زمین شدند و بازی را شروع کردند تیم دروازه غار بازی را بهتر شروع کرد و چندین حمله ترتیب داد نیمه اول بدون اتفاق خاصی به پایان رسید
در نیمه دوم همچنان تیم ساری حمله می کرد تیم ساری صاحب یک پنالتی شد که ابوالفضل آهنگری توپ را به تیرک زد در طی بازی ساری با شدت حمله می کرد ولی با دفاع جانانه دروازه غار مواجه می شدند و بازی بدون گل به اتمام رسید

بازیکن فنی تیم پرشین دروازه غار : نیما نوروزخانی
بازیکن اخلاق پرشین دروازه غار : ادریس علیزاده
بازیکن فنی تیم پرشین ساری : یوسف توشانی
بازیکن اخلاق پرشین ساری : دانیال رعیت نژاد

در دقیقه ٢٣ بازی شماره ٩٩ تیم ساری به جای شماره ٨ وارد بازی شد
در دقیقه ٢٢ بازی شماره ٧٠ تیم دروازه غار به جای شماره ٣ وارد بازی شد
اسامی تیم پرشین ساری

١-آرش حیدری
۴- یونس خوشانی
۵-حمیدرضا غمگین
۶- اسحاق سرمدی
٧- ابوالفضل آهنگری
٨- سهیل سیار آهنگری
٩- علیرضا آهنگریان
١٠- آرین محمدی
١٢- دانیال رعیت نژاد
١٧- یوسف خوشانی
١٨- ابوالفضل آهنگری
١٩-کامران کامرانی
٢٢- احمدرضا مرتضوی
٢٧- سید امیر رضا مختاباد
٧٧- رضا مجدی
٩٠- شهریار شاکری
٩٩- محراب شاکری

اسامی تیم پرشین دروازه غار

١- فیصل صدیقی
٣- سمیر اصغری فر
٧- حسین پاکباز
٩- اشکان پاکباز
١٠- نیما نوروزخانی
١١- کامین رئوفی
١٢- ادریس علیزاده
١۶- سجاد عباسیان
١٧- رضا چوب تراش
١٨- رامین فاروقی
٢۴- امیرحسین افضلی فر
٧٧- امیر قاسمی

 

پاسخ دهید