در روز هفتم لیگ پرشین نوجوانان کردستان باز هم پیروز بازی بودند

کردستان و شیراز

بازی میان نارنجی پوشان کردستان که از برد دو روز پیش با روحیه در زمین وارد شدند. و سفید پوشان با انگیزه ی شیرازی آغار شد در همان اوایل بازی ، کردستان حمله ای ناگهانی ترتیب داد.و توسط مهدی پدیدار به گل رسید. در ادامه بازی دو تیم اثری از دو تیم مشاهده نکردیم . و سرانجام این نیمه با همان یک گل خاتمه یافت.

در نیمه دوم بیشتر بازی میانه ی زمین دنبال شد و اندک موقعیت های ایجاد شده نیز راه به جایی نبرد. تا کردستان امتیاز بازی را از آن خود کند.

بازیکن اخلاق تیم پرشین کردستان : سینا الله یار زاده
بازیکن فنی تیم پرشین کردستان : ابراهیم فتح پور
بازیکن اخلاق تیم پرشین شیراز : آرمان دشتکی زاده
بازیکن فنی تیم پرشین شیراز : حامد خانی

در دقیقه ۲۵ بازی شماره ۱ تیم کردستان به جای شماره ۳۳ وارد بازی شد
در دقیقه ۲۷ بازی شماره تیم کردستان ۱۸ به جای شماره ۱۷ وارد بازی شد
در دقیقه ۳۰ بازی شماره ۴ تیم کردستان به جای شماره ۸ وارد بازی شد
در دقیقه ۹ بازی شماره ۱۶ تیم شیراز به جای شماره ۷۷ وارد بازی شد
در دقیقه ۳۷ بازی شماره ۵۵ تیم شیراز به جای شماره ۱۳ وارد بازی شد

اسامی بازیکنان تیم کردستان
۱ – شاهین دانایی
۲- یاسین صالحی
۴- عیوب کاکه
۵-محمد مرادی
۶- میلاد کریمی
۷- رامین محمد پور
۸- محمد محمد پور
۹- کاوان محمدپور
۱۰- فریبرز محمدپور
۱۱- اهون شیخی
۱۲- آوینار صدقی
۱۳- یاسین حیدری
۱۴- اسماعیل مصطفوی
۱۷- مهدی پدیدار
۱۸- سارو رضازاده
۲۱- ایراهیم فتح پور
۳۳- سیف الله بارزاده

اسامی بازیکنان تیم شیراز
۳- افرالله صفری
۴- رحمان رسولی
۵- مصطفی هویزه
۶- محمد جواد زراعی
۷- آرمان دشتکی زاده
۸- مجتبی خانی
۹- محمد بهروزی
۱۰- علی افرا
۱۱- محمد عبدالهی
۱۳- عبدالله سلیمانی
۱۶- حسین معصومی
۱۷- شمس الله صفری
۲۲- حسن معصومی
۲۳- امید رسولی
۳۳- عباس صافی
۴۴- محمد برزگر
۵۵- نصرالدین صافی
۷۷- محمدحسین مرشد

 

پاسخ دهید