جوانان دروازه غار و ساری بدون گل به مصاف هم رفتند

دروازه غار - ساری

 

در بازی شب پنجم جوانان سفید پوش دروازه غار مقابل آبی پوشان با انگیزه ی ساری رفتند .

آخرین بازی روز پنجم بین دو تیم ساری و دروازه غار با سوت داور شروع شد این نیمه کم افت و خیز در حالی به پایان رسید که نتیجه این بازی در صعود هر دو تیم هیچ اثری نداشت و هر دو تیم از پیش صعود کرده بودند .

نیمه دوم با سوت داور آغاز شد در حالی که بیشتر توپ در میانه ی میدان بود تیم پرشین دروازه غار روی یک حرکت تمرین شده و زیبا به دروازه ساری رسید اما توپ به تیر دروازه برخورد کرد و گلی برای این تیم در بر نداشت و در نهایت چند موقعیت نصف و نیمه دیگر هم کار به جایی نبردو بازی با تساوی و بدون گل به پایان رسید .

 

پرشین ساری

۹-علی قریجانلویی

۱۰- عزت الله اهنگ

۷۰- محمد پاکباز

۱۱- علی رضا اصغری

۷ امیرحسین مرتضوی

۱۴- سجاد رخشا

۲۷-علی رضا مرتضوی

۸- آرمین محمدی

۴ – میر محمد رکابی

۱۳- اسماعیل غلامپور

۱-محمد مرتضوی

اسامی بازیکنان جانشین

۸۰-  ایمان بابایی

۸- محمد متین زمانی

۷۷-محمد حسین خالقی مهر

۲۲-امیرمحمد باقر زاده

۱۷- جواد محمدی

۲۰- مجتبی صادقی

سرپرست  سرمربی : علی اصغری   مربی : علی رضا رشیبان

 

پرشین دروازه غار :

۲۲ علی رضا حکیمی

۳سعید عظیمی

۲۷ ایمان جویباری

۱۳ محمد چرمی

۴یعقوب پیمان

۹ بیژن مرتضوی

۲۳ کبیرتاجیک

۵راشد حیدری

۲ پیمان صحراگرد

۱۰ علی رضا محسنی

۶جواد اهنگر

اسامی بازیکنان جانشین :

۲۴ حجت طالبی

۱۶ علی رضا پیمان

۱ محمد جعفری

۱۷ فردین علیزاده

۷ آرمین حیدری

۱۹ ابولفضل رحمت نیا

۱۱ امیر حسین دوستی

سرپرست : پریساسالاری   سرمربی : مجید رحیمی   مربی : محمد دوستی

 

داور : دانیال بیج نورد

کمک داور ۱ : مهدی محمودی

کمک داور ۲ : محمد فکری

داور ذخیره : امیرحسین امین

 

پاسخ دهید