تیم پرشین قرچک ورامین و لب خط در تساوی با هم

قرچک و لب خط

در آخرین بازی نوجوانان روز پنجم فسفری پوشان لب خط به مصاف مشکی پوشان قرچک رفتند. نیمه نخست با برتری نسبی تیم قرچک همراه بود.اما این پرشین لب خط بود که با یک شوت دیدنی دروازه قرچک را توسط فرزاد صالحی گشود. و این نیمه با همین تک گل به پایان رسید.
نیمه دوم با سوت داور آغاز شد . در ابتدا پرشین لب خط حمله را آغاز کرد و یک توپ را نیز به دروازه حریف کوبید.
اما این تیم قرچک بود که پس از چند رفت و برگشت .به گل تساوی رسید این گل را مسعود تاجیک شماره ۱۱ به ثمر رسید .
بازیکن فنی لب خط:رضا فیوجی فنی
بازیکن اخلاق لب خط: مهران محمدی
بازیکن فنی قرجک :مسعود سعیدی
بازیکن اخلاق قرچک:غلامرضا جعفری

پرشین لب خط :
۱ امیر حسین محمدی
۱۴ ناصر فیضی
۹ امیر حسین بنا پور
۱۹ مهران محمدی
۱۳ علیرضا غریب زاده
۵ محمد حسین خراطی
۲۴ رضا فیوجی
۴ کاظم ستادی
۲۷ امیرحسین معمولی
۷۰ علی غریب زاده
۱۷ رضا قنبری
جایگزین
۷ فرزاد صالحی
۹۹ محمد حسین ال عیاسیان
۲۰ علی غریب زاده
پرشین قرجک
۱ رضا جعفری
۷ امیرتاجیک
۹ مختار محمدی
۱۴ نصرالله تاجیک
۲۰ ظریف میرزایی
۱۱ مسعود تاجیک
۱۹ منصور کریمی
۱۰ مصطفی محمدی
۲۳ سعید تاجیک
۱۸منصور تاجیک
۱۶ مسعود سعیدی
جایگزین
۹ مسعود تاجیک
۱۵ حسن
۱۸ امیر تاجیک
۱۲ محمد خلیلی

 

پاسخ دهید