برد پر گل نوجوانان سرباز بلوچستان مقابل احمد آباد

احمد آباد و بلوچستان

نوجوانان نارنجی پوش احمدآباد که امسال بسیار خوب ظاهر شدن در روز چنجم به مصاف آبی پوشان سرباز بلوچستان رفتند
این بازی رآس ساعت ۱۸ در حالی آغاز شد که دو تیم پیش از بازی با نوشته هایی آیین جوانمردی را به جا آوردند
در اولین دقایق بازی تیم بلوچستان از طریق توپی که از سمت راست زمین روی دروازه فرستاده شد به گل رسید زننده این گل زود هنگام متین ملک رئیسی بود
در ادامه ی بازی در میانه میدان دنبال شد و چند موقعیت نصفه و نیمه روی هر دو دروازه خلق شد که دوباره این متین ملک رئیسی با شماره ۲۰ بود که گل دوم را برای خودش و تیمش به ثمر رساند
نیمه اول با نتیجه ۲ -۰ به نفع بلوچستان به پایان رسید
نیمه دوم با حرکت رو به جلوی بچه های تیم محمود آباد آغاز شد اما برخلاف جریان بازی این تیم بلوچستان بود که در یک ضد حمله سریع به گل سوم رسید این گل را شعیب داوودی با شماره ۹ به ثمر رساند
در نهایت بازی با همان نتیجه ۳-۰ به سود بلوچستان به پایان رسید

بازیکن اخلاق تیم محمود آباد : بسم الله ازبک
بازیکن فنی تیم محمود آباد : حبیب ازبک
بازیکن اخلاق تیم سرباز : احمد نیک پور
بازیکن فنی تی سرباز : متین ملک رئیسی

در دقیقه ۸ بازی شماره ۱۱ تیم احمدآباد به جای شماره ۷ وارد بازی شد
در دقیقه ۲۹ بازی شماره ۶ تیم احمد آباد به جای ۱۶ وارد بازی شد
در دقیقه ۲۸ بازی شماره ۱۸ تیم سرباز به جای شماره ۱۹ وارد بازی شد
در دقیقه ۳۳ بازی شماره ۳ تیم سرباز به جای شماره ۲۱ وارد بازی شد
در دقیقه ۳۵ بازیشماره ۱۷ تیم سرباز به جای شماره ۸ وارد بازی شد

اسامی بازیکنان تیم احمد آباد
۱ – علیرضا ازبک
۳- صابر محمدی
۴- عزیز قربانی
۵- اسماعیل ازبک
۶- جمال الدین ابراهیمی
۷- غلام ازبک
۸- احمد ازبک
۹- حسن ازبک
۱۰- حبیب محمدی
۱۱- حمید ازبک
۱۵- منان ازبک
۱۶- نجیب ازبک
۱۷- یوسف محمدی
۱۹- نجیب رحیمی
۲۰- قوس الدین محمدی
۲۱- گلابدین ترکمن
۳۳- بسم الله ازبک
۷۷- ضیا ازبک

اسامی بازیکنان تیم سرباز بلوچستان
۱ – سعید شکل زهی
۱ – مصطفی ملازهی
۳- عبدالرضا عظیمی
۵- احمد نیکپور
۶- عبدالله غلامی
۸- ثمان مزار زهی
۹- شعیب داوودی
۹- یحیی باشام
۱۰- متین ملائی
۱۲- علی آبادیان
۱۴- محمد ملازیی
۱۵- ندیم بهرام زهی
۱۷- علی کوهی
۱۸-امید صلاح زهی
۱۹- حسین احمدی
۱۹- مهرداد آبادیان
۲۰- متین ملک رئیسی
۲۱- محمدرضا اکرمی

 

پاسخ دهید