شیران کردستان برنده ی پرگل آخرین بازی روز سوم لیگ پرشین

کردستان و لب خط

آخرین بازی نوجوانان در روز سوم میان آبی پوشان لب خط و نارنجی پوشان کردستان برگزار شد. پرشین کردستان در اوایل بازی حمله ای بر دروازه ی پرشین لب خط انجام داد که در نتیجه ی آن مهدی پدیدار با ضربه ی سر ریواند، توپ به تیرک خورده را تبدیل به گل کرد و نتیجه را ۱-۰ به سود کردستان رقم زد. پرشین کردستان دقایقی بعد روی یک حمله ی همه جانبه توسط میلاد کریمی به گل دوم دست یافت. تیم قدرتمند کردستان دقایقی بعد باز هم توسط اهون شیخی به گل رسید. تیم پرشین کردستان در نیمه ی دوم نیز دست از حمله نکشید و توسط اهون شیخی به گل چهارم دست یافت. در نهایت بازی با نتیجه ی ۴-۰ به نفع پرشین کردستان پایان یافت.

پرشین کردستان:

اخلاق: میلاد آقازاده
فنی: محمد مردای
تعویض ها:
شماره ی ۲۳ خارج و شماره ی ۱ وارد (دقیقه ی ۲۱)
شماره ی ۱۹ خارج و شماره ی ۲ وارد (دقیقه ی ۲۲)
شماره ی ۷ خارج و شماره ی ۱۳ وارد (دقیقه ی ۲۴)

پرشین لب خط:

اخلاق: ناصر فیضی
فنی: متین رحیمی
تعویض ها:
شماره ی ۶ خارج و شماره ی ۷۰ وارد (دقیقه ی ۲۱)
شماره ی ۱۰ خارج و شماره ی ۲۰ وارد (دقیقه ی ۲۶)
شماره ی ۷ خارج و شماره ی ۹۹ وارد (دقیقه ی ۲۹)

 

اسامی بازیکنان تیم پرشین لب خط (نوجوانان):

۱- امیرحسین محمدی
۴- کاظم استادی
۵- محمدحسن خراطی
۶- هاشم غریب زاده
۷- فرزاد صالحی
۹- امیرحسین بناپور
۱۱- امیرحسین محمدی
۱۲- متین رحیمی
۱۳- علیرضا غریب زاده
۱۴- ناصر فیضی
۱۷- رضا قنبری
۱۹- مهران محمدی
۲۴- رضا فیوجی
۲۷- امیرحسین مشمولی
۷۰- علی غریب زاده (۲۰- علی غریب زاده)
۹۰- مصیب غریب زاده
۹۹- محمدحسین آل عباسیان

اسامی بازیکنان تیم پرشین کردستان (نوجوانان):

۱- شاهین دانایی
۲- یاسین صالحی
۳- میلاد آقازاده
۴- ایوب کاکه
۵- محمد مرادی
۶- میلاد کریمی
۷- رامین محمدپور
۸- محمد محمدپور
۹- کامران محمدیان
۱۰- فریبرز محمدپور
۱۱- اهون شیخی
۱۲- اوینار صدقی
۱۳- یاسین میری
۱۴- فریدون مصطفایی
۱۷- مهدی پدیدار
۱۸- سارو رضازاده
۲۱- ابراهیم فتح پور
۲۳- سینا آقایارزاده

 

پاسخ دهید