شیرازی ها در تساوی با قرچک ورامین

با سوت داور بازی آغاز شد. قرچک با لباس های مشکی و تیم شیراز با لباس های سفید رنگ وارد زمین شدند. تیم شیراز حملات زیادی به دروازه ی قرچک داشت و سرانجام در دقیقه ی ۱۱ توسط آرمان دشتکی زاده به گل رسید. شیراز دست از حملات برنداشت اما بازی در نیمه ی اول با همان نتیجه ی ۱-۰ به نفع شیراز به پایان رسید.
نیمه ی دوم را شیراز آغاز کرد. پرشین قرچک در همان ابتدای نیمه ی دوم روی یکه حمله ی غافلگیرانه توسط ظریف میرزایی با شماره ی ۲۰ به گل رسید و نتیجه را به ۱-۱ تغییر داد. در نهایت بازی با نتیجه ی برابر ۱-۱ خاتمه یافت.
پرشین شیراز:
اخلاق: جواد زراعتی
فنی: آرمان دشتکی زاده
تعویض: شماره ی ۳ خارج و شماره ی ۴ وارد (دقیقه ی ۲۹)
پرشین قرچک:
اخلاق: غلام رضا جعفری
فنی: غلام رضا جعفری
‎اسامی تیم پرشین قرچک (نوجوانان):
‎۱- رضا جعفری
‎۷- امید تاجیک
‎۹- مسعود تاجیک
‎۹- مختار محمودی
‎۱۰- مصطفی محمدی
‎۱۱- مسعود تاجیک
‎۱۲- محمد خلیلی
‎۱۴- نصرالله تاجیک
‎۱۵- حسن رضوی
‎۱۸- منصور تاجیک
‎۱۸- امیر تاجیک
‎۱۹- منصور کریمی
‎۲۰- ظریف میرزایی
‎۲۳- سعید تاجیک
‎مسعود سعیدی (شماره ندارد)
‎اسامی تیم پرشین شیراز (نوجوانان):
‎۲- خیرالله صافی
‎۳- امرالله صفری
‎۴- رحمان رسولی
‎۵- مصطفی هویزه
‎۶- محمدجواد زراعتی
‎۷- آرمان دشتکی زاده
‎۸- مجتبی خانی
‎۹- محمد بهروزی
‎۱۰- علی افرا
‎۱۱- محمد عبداللهی
‎۱۳- عبدالله سلیمانی
‎۱۶- حسین معصومی
‎۱۷- شمس الله صفری
‎۲۲- حسن معصومی
‎۴۴- محمد برزگر
‎۵۵- نصرالدین صافی
‎۶۶- عیت الله صافی
‎۷۷- محمدحسین مرشد

پاسخ دهید