جوانان سرباز بلوچستان پرشین ملک آباد را مغلوب کردند

از کهکترین بازی های روز سوم میان سرباز بلوچستان با لباس های طوسی و ملک آباد با لیاس های فسفری بود.تیم سرباز بازی را خوب شروع کرد تا توسط عبدالله غلامی در دقیقه ۱۰ به گل رسید.بعد از آن سربازها دست از حمله برنداشتند تا در دقیقه ۲۰ توسط احسان پشت یافته به گل رسیدند.بازی با نتیجه ۲-۰ به سود سرباز،در نیمه اول به پایان رسید.نیمه دوم حملات زیادی رو دروازه های یکدیگر صورت گرفت.که مدافعان هر دو تیم توپ ها را دور کردند.در اواسط نیمه،تیم ملک آباد یک فرصت توپ را از روی ضربه آزاد به دست آورد ولی از دست داد.تیم ملک آباد که عقب بود به حملاتش ادامه داد ولی مدافعان سرباز فوق العاده بودند.سپش بازی آرام دنبال می شودتا اینکه تیم ملک آباد صاحب یک پنالتی می شود که عصمت الله اچکزهی موفق به گل زنی شد و بازی با حساب ۲-۱ به پایان رسید.

بازیکن اخلاق سرباز سیستان و بلوچستان: فرهاد عزاندو

بازیکن فنی سرباز سیستان و بلوچستان : مسعود رییسی

بازیکن اخلاق ملک آباد : سیف الله اچکزهی

بازیکن فنی ملک باد : نیما عباسی

 

تعویض های تیم سرباز:

در دقیقه ۲۴ احسان پشت یافته بیرون می رود و جای او محمد بارک زهی وارد زمین می شود

در دقیقه ۴۱ حامد چنگیزه ای بیرون می رود و جای او یحیی بلوچ یار وارد زمین می شود

در دقیقه ۴۶ حمیدرضا ملازیی بیرون می رود و جای او مرتضی نعیمی وارد زمین می شود.

 

تعویض های تیم ملک باد:

در دقیقه ۲۶ پیروز غلی زهی بیرون می رود و جای او عارف محمدی وارد زمین می شود

در دقیقه ۲۷ مرتضی علیزاده بیرون می رود و جای او نظام سلجوقی وارد زمین می شود

در دقیقه ۳۷ امیرمحمدی بیرون می رود و جای او میرزا مردانی وارد زمین می شود

بازیکنان سرباز بلوچستان

۱ فرازو حوران وش

۲۰ حامد چنگیزه ای

۲ شهرام دهقانی

۱۰ منصور رئیسی

۹ احسان پشت یافته

۵ محمد ابرکار

۱۴ فرهاد داذان گو

۸ نصرالله ملازیی

۱۶ احمد نیک پور

۶ عبدالله غلامی

۴ احمد دهقانی

۷ محمد بارک زهی

۱۱ مرتضی نعیمی

۳ شهاب الدین حسینی

۱۷ یحیی بلوچ یار

۱۳ شعیب داوودی

۱۸ محمد دهقانی

 

بازیکنان پرشین ملک اباد

۲ عاصف دهقانی

۱۸ وحید سلطانی

۱۹ مرتضی علیزاده

۷ پیروز غلی زهی

۲۰ ارسلان علیزاده

۱ سیف الله اچکزه ای

۶ امیر محمدی

۱۷ عصمت الله اچکزه ای

۹ نیما عباسی

۱۰ نورالله حسینی

۱۴ نصرالله اچکزه ای

۲۲ محمد تاجیک

۱۱ عارف محمدی

۴ فرهاد عظیمی

۵ نظام سلجوقی

۸ میرزا مردانی

۱۶ محمد بارنیزی

۱۳ حمید سلطانی

 

پاسخ دهید