تساوی تیم نونهالان پرشین کوره محمود آباد و دروازه غار

 

دومین بازی نونهالان پرشین میان سفیدپوشان دروازه غار و آبی پوشان کوره محمودآباد بود.از همان دقایق ابتدایی،کوره محمودآباد قوی ظاهر شد و در دقیقه ۴ شماره ۱۰ کوره،مهدی عباسی نتیجه را به ۱-۰ تغییر داد.دقایقی بعد دروازه غار حمله ای ترتیب داد و امیرقاسمی به صورت زاویه گل زد و نتیجه را به ۱-۱ تغییر داد.کوره برای تغییر نتیجه باز هم تلاش کرد و موقعیت خطرناکی ایجاد کرد ولی دروازه بان خوب دروازه عار،فصیل صدیقی ز روی خط دروازه برگرداند و نیمه اول با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.نیمه دوم را دروازه غار آغاز کرد و کوره از همان دقایق اول حملات خود را ادامه داد و بازی با همان نتیجه نیمه اول به پایان رسید.

 

بازیکن اخلاق کوره محمودآباد: مهدی عباسی

بازیکن فنی کوره محمودآباد: رضا حسینی

بازیکن اخلاق دروازه غار: امیرحسین افضلی

بازیکن فنی دروازه غار: فیصل صدیقی

 

تعویض های دروازه غار:

در دقیقه ۱۸ امیرقاسمی بیرون رفت و جای او رضا قاسمی وارد زمین شد.

در دقیقه ۲۴ رضا قاسمی بیرون رفت و جای او حسین پاکباز وارد زمین شد.

در دقیقه ۲۵ فیصل صدیقی بیرون رفت و جای او پویا مرتضوی وارد زمین شد.

تعویض کوره محمودآباد:

در دقیقه ۱۶ مجتبی جعفری بیرون رفت و جای او حسن محمدی وارد زمین شد.

۱ فیصل صدیقی

۱۷ رضا چوب تراش

۱۰ نیما نوروز خانی

۱۲ ادریس علیزاده

۹ محمد پاکباز

۹۰ ابوالفضل قربانی

۱۱ کامین رئوفی

۱۶ سجاد عباسیان

۳ امیرقاسمی

۲۴ امیرحسین افضلی فر

۸ رضا قاسمی

۷ حسین پاکباز

۷۰ پویا مرتضوی

 

بازیکنان تیم کوره محموآباد:

۱ موسی صفایی

۸ حسن عبداللهی

۲ محمد مرادی

۱۷ رضا حسینی

۲۵ مجتبی جعفری

۱۹ مرتضی انصاری

۲۴ داود حیدری

۲۰ محمد رحیمی

۱۵ مصطفی محسنی

۱۴ مرتضی احمدی

۱۰ مهدی عباسی

۱۸ مهدی حسینی

۲۲ مجتبی انصاری

۱۶ مهدی طاهری

۲۱ مصطفی احمدی

۴۳ حسن محمدی

۲۳ ابوالفضل غلام زاده

۳۳ حمید احمدی

پاسخ دهید