پیروزی۲-۰ پرشین کردستان مقابل پرشین قرچک

در رده نوجوانان تیم کردستان با لباس های نارنجی در مقابل قرچک با لباس های مشکی با کاور آبی قرار گرفتند . بازی در میان انجام می شد تا حمله ای ناگهانی از کردستا و زدن گلی توسط اهول شیخی روند بازی را تغییر داد و نتیجه را ۱-۰ کرد .
نیمه دوم را کردستان قوی شروع کرد و گل دوم را توسط فریبرز محمد پور به ثمر رساند و نتیجه را ۲-۰ کرد .
کردستان تا پایان بازی قدرتمندانه در زمین قرچک بازی کرد و نتیجه را تا پایان نگه داشت .
بازیکن فنی قرچک : منصور کریمی
بازیکن اخلاق قرچک : غلامرضا جعفری
بازیکن اخلاق کردستان :فریبرز محمد پور
بازیکن فنی کردستان : اهوان شیخی
تهویض کردستان :
در دقیقه ۲۱ مهدی پدیدار از بازی خارج و کاوان محمدیان به جای او وارد بازی شد .
در دقیقه ۳۰ محمد محمد پور از بازی خارج و فریدون مصطفایی به جای او وارد بازی شد .
در دقیقه ۳۳ میلاد کریمی از بازی خارج و ایوب کاکه به جای او وارد بازی شد .
بازیکنان تیم کردستان ( نوجوانان ) :
۵- محمد مرادی
۳- میلاد آقازاده
۷- رامین محمد پور
۶- میلاد کریمی
۸- محمد محمدپور
۱۰- فریبرز محمد پور
۱۱- اهون شیخی
۱۲- اوینار صدقی
۱۷- مهدی پدیدار
۲۷- ابراهیم فتح پور
۲۳- سینا آقایارزاده
۲-شاهین دانایی
۲- یاسین صالحی
۴- ایوب کاکه
۹- کاوان محمدیان
۱۳- یاسین میری
۱۳- فریدون مصطفایی
۱۹- سارو رضازاده
بازیکنان تیم قرچک ( نوجوانان ) :
۱-غلامرضا جعفری
۷- امید تاجیک
۹- مسعود تاجیک
۱۰- مصطفی محمدی
۱۱- مسعود تاجیک
۱۴- نصرالله تاجیک
۱۶- مسعود سعیدی
۱۹- منصور کریمی
۲۰- ظریف میرزایی
۲۱- فرهاد نورزایی
۲۳- سعید تاجیک
۱۵- حسن نظری
۱۸- منصور تاجیک
۹- امیر تاجیک
۱۳- مختار محمودی

پاسخ دهید