تیم ساری در دیدار با بوشهر جشنواره گل به راه انداخت

پرشین ساری پرشنی بوشهر
بازی دو تیم نونهالان پرشین بوشهر و پرشن ساری پنجمین بازی از روز دوم مسابقات بود.تیم ساری با ترکیبی تهاجمی وارد زمین شد و خیلی زود توانست مالکیت توپ را از آن خود کند،بازیکنان تیم بوشهر در مقابل به سرعت آرایش دفاعی به خود گرفتند و سنگربان این تیم با کمک های خط دفاعی توانست چندین حمله متوالی ساروی ها را دفع کند اما درنهایت دو شوت بسیار عالی از بازیکنان ساروی دو بار دروازه تیم بوشهر را بازکرد.نیمه اول با همین دو گل به سود ساری به پایان رسید.در نیمه دوم  بچه های ساری که از پیروزی نیمه اول انگیزه گرفته بودند با جدیدت بازی را آغاز کردند و توانستند حملات زیادی را روی دروازه تیم بوشهر که با خوردن دو گل در نیمه اول حسابی روحیه جنگندگی خود را از دست داده بود ایجاد کنند.بازیکن شماره ۷ تیم ساری یعنی ابوالفضل در این نیمه توانست جشنواره گل به راه اندازد و با ۴ گل دیدنی به فوق ستاره این دیدار تبدیل شود. در نهایت تیم پرشین ساری با نتیجه چشمگیر ۶ بر ۰ بازی را به سود خود به پایان برد.پس از سوت پایان این دیدار بازیکتان دو تیم با یکدیگر دست دادند و یکدیگر را در آغوش گرفتند تا نشان دهند رفاقت بسیار مهم تر از رقابت است.

پاسخ دهید