جدول زمان بندی بازیهای سومین دوره لیگ پرشین

قرعه کشی لیگ پرشین 96
طبق برنامه قرعه کشی که روز ۶ شهریور در دفتر روزنامه ایران برگزار شد، گروه بندی تیم های سومین دوره لیگ پرشین انجام شد و تیم ها در مرحله گروهی در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان حریفان خود را شناختند. 
روز جمعه ساعت ۱۷:۳۰ برنامه افتتاحیه خواهد بود و ساعت ۲۲:۰۰ سوت نخستین دیدار میان دو تیم ملک آباد کرج و کوره محمودآباد در رده جوانان زده خواهد شد. مطابق با تصویب کمیته ورزش جمعیت امام علی، مدت زمان بازی در رده نونهالان دو زمان ۱۵ دقیقه ای ، در رده نوجوانان دو زمان ۲۰ دقیقه ای و در رده جوانان دو زمان ۲۵ دقیقه ای خواهد بود و در کل ۳۹ بازی در این ۸ روز انجام خواهد شد. 

گروه بندی مقدماتی:

نونهالان:

رده نونهالان
گروه ب
گروه الف
پرشین کرمانشاه
B1
پرشین دروازه غار
A1
پرشین آمل
B2
پرشین ساری
A2
پرشین کردستان
B3
پرشین پاکدشت
A3
پرشین فرحزاد
B4
پرشین کوره محمودآباد
A4

 

نوجوانان:

رده نوجوانان
گروه ب
گروه الف
پرشین شیراز
B1
پرشین سرباز سیستان و بلوچستان
A1
پرشین کردستان
B2
پرشین احمدآباد
A2
پرشین لب خط
B3
پرشین ساری
A3
پرشین قرچک
B4
پرشین فرحزاد
A4

 

جوانان:

رده جوانان
گروه ب
گروه الف
پرشین گرگان
B1
پرشین ملک آباد کرج
A1
پرشین دروازه غار
B2
پرشین سیستان و بلوچستان
A2
پرشین ساری
B3
پرشین کوره محمودآباد
A3

 

برنامه کامل زمان بندی بازیها بین تیمها به صورت زیر است:

روز نخست:

روز اول:جمعه(۱۰/۰۶/۹۵)
مرحله گروهی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
مسابقه
۲۲
۱۸
افتتاحیه
۲۳
۲۲
A
جوانان
پرشین ملک آباد کرج – پرشین کوره محمودآباد

 

روز دوم:

روز دوم:شنبه (۹۶/۰۶/۱۱)
مرحله گروهی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
مسابقه
۱۷:۳۵
۱۷
A
نونهالان
 پرشین دروازه غار-پرشین پاکدشت
۱۸:۲۰
۱۷:۴۵
A
نونهالان
 پرشین ساری-پرشین کوره محمودآباد
۱۹:۱۵
۱۸:۳۰
A
نوجوانان
پرشین سیستان و بلوچستان – پرشین ساری
۲۰:۱۰
۱۹:۲۵
A
نوجوانان
 پرشین احمدآباد – پرشین فرحزاد
۲۱:۰۵
۲۰:۲۰
B
نوجوانان
 پرشین شیراز – پرشین لب‌خط
۲۲:۰۰
۲۱:۱۵
B
نوجوانان
   پرشین کردستان – پرشین قرچک
۲۳:۰۰
۲۲:۰۵
B
جوانان
 پرشین گرگان – پرشین ساری

روز سوم:

روز سوم:یکشنبه (۹۶/۰۶/۱۲)
مرحله گروهی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
مسابقه
۲۰:۰۵
۱۹:۳۰
B
نونهالان
پرشین کرمانشاه – پرشین کردستان
۲۰:۵۰
۲۰:۱۵
B
نونهالان
 پرشین آمل- پرشین فرحزاد
۲۱:۳۵
۲۱:۰۰
A
نونهالان
 پرشین ساری-پرشین پاکدشت
۲۲:۴۵
۲۱:۴۵
A
جوانان
 پرشین ملک آباد کرج- پرشین سیستان و بلوچستان

روز چهارم:

روز چهارم:-دوشنبه(۹۶/۰۶/۱۳)
مرحله گروهی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
 مسابقه
۱۷:۳۵
۱۷:۰۰
B
نونهالان
پرشین کرمانشاه- پرشین فرحزاد
۱۸:۲۰
۱۷:۴۵
A
نونهالان
پرشین دروازه غار- پرشین کوره محمود آباد
۱۹:۱۵
۱۸:۳۰
A
نوجوانان
 پرشین سیستان و بلوچستان – پرشین فرحزاد
۲:۱۰
۱۹:۲۵
A
نوجوانان
 پرشین احمدآباد- پرشین ساری
۲۱:۰۵
۲۰:۲۰
B
نوجوانان
 پرشین شیراز- پرشین قرچک
۲۲:۰۰
۲۱:۱۵
B
نوجوانان
 پرشین کردستان-پرشین لب خط
۲۳:۰۰
۲۲:۰۰
B
جوانان
 پرشین گرگان – پرشین دروازه غار

روز پنجم:

روز پنجم : سه‌شنبه (۹۶/۰۶/۱۴)
مرحله گروهی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
مسابقه
۲۰:۰۵
۱۹:۳۰
B
نونهالان
پرشین کرمانشاه – پرشین آمل
۲۰:۵۰
۲۰:۱۵
B
نونهالان
پرشین کردستان-پرشین فرحزاد
۲۱:۳۵
۲۱:۰۰
A
نونهالان
پرشین دروازه غار-پرشین ساری
۲۲:۴۵
۲۱:۴۵
A
جوانان
پرشین سیستان و بلوچستان- پرشین کوره محمودآباد

 روز ششم:

روز ششم :چهارشنبه(۹۶/۰۶/۱۵)
مرحله گروهی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
مسابقه
۱۷:۳۵
۱۷:۰۰
B
نونهالان
پرشین کردستان-پرشین آمل
۱۸:۲۰
۱۷:۴۵
A
نونهالان
پرشین پاکدشت-پرشین کوره محمود آّباد
۱۹:۱۵
۱۸:۳۰
A
نوجوانان
پرشین سیستان و بلوچستان- پرشین احمدآباد
۲۰:۱۰
۱۹:۲۵
A
نوجوانان
پرشین ساری-پرشین فرحزاد
۲۱:۰۵
۲۰:۲۰
B
نوجوانان
پرشین شیراز-پرشین کردستان
            ۲۲:۰۰
۲۱:۱۵
B
نوجوانان
پرشین لب خط – پرشین قرچک
۲۳:۰۰
۲۲:۰۵
B
جوانان
پرشین دروازه غار-پرشین ساری

 

روز هفتم:

روز هفتم :پنجشنبه(۹۶/۰۶/۱۶)
مرحله نیمه نهایی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
مسابقه
۱۷:۳۵
۱۷:۰۰
نیمه نهایی
نونهالان
کوره محمودآباد – فرحزاد
۱۸:۲۵
۱۷:۵۰
نیمه نهایی
نونهالان
کردستان – دروازه غار
۱۹:۲۵
۱۸:۴۰
نیمه نهایی
نوجوانان
 ساری – کردستان
۲۰:۲۵
۱۹:۴۰
نیمه نهایی
نوجوانان
 سیستان و بلوچستان – شیراز
۲۱:۳۵
۲۰:۴۰
نیمه نهایی
جوانان
 دروازه غار – سیستان و بلوچستان
۲۳:۰۰
۲۱:۵۰
نیمه نهایی
جوانان
 ساری – ملک آباد

 

 روز هشتم:

روز هشتم :جمعه (۹۶/۰۶/۱۷)
مرحله نهایی
پایان بازه برگزاری
شروع بازه برگزاری
گروه
رده
 مسابقه
۱۷:۳۵
۱۷:۰۰
F
نونهالان
کوره محمودآباد – کردستان
۱۹:۴۵
۱۹:۰۰
F
نوجوانان
کردستان – سیستان و بلوچستان
۲۲:۰۰
۲۱:۰۰
F
جوانان
 سیستان و بلوچستان – ساری

لیگ فوتبال پرشین نخستین لیگ کودکان و نوجوانان محلات حاشیه است که سومین دوره آن شهریور ماه امسال با شرکت ۲۲ تیم فوتبال به همت جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی برگزار می شود. مکان برگزاری این بازیها زمینچمن طبیعی دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود و بازیها از ۱۰ تا ۱۷ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۳ برگزار خواهند شد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تیم های فوتبال پرشین به این صفحه مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی جمعیت امام علی تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶

One thought on “جدول زمان بندی بازیهای سومین دوره لیگ پرشین

پاسخ دهید