کاراته کاهای احمدآباد مستوفی طلایی شدند

کاراته احمدآباد مستوفی

چهار طلا و یک نقره حاصل کار تیم پنج نفره دختران احمدآباد مستوفی در مسابقات قهرمانی استان تهران در رشته کاراته.

دختران نونهال کاراته کای احمدآباد مستوفی، در مسابقات قهرمانی استان تهران، در برابر حریفانِ با تجربه خود، خوش درخشیدند. تیم کاراته دختران پرشین احمدآباد در اولین حضور خود در مسابقه ای رسمی، تمامی مدال های ممکن را از آن خود کرد.
این تیمِ متعلق به جمعیت امام علی(ع) که مدت زیادی از تشکیل آن نمی گذرد، با پنج کاراته کا، ۳۰ بهمن در مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان تهران شرکت کرد که حاصل آن چهار مدال طلا و یک نقره بود.
زهرا ازبک، حمیرا ابراهیمی، حمیرا تاجیک و مریم ازبک طلاآوران احمدآباد هستند و صفیه مرادی در رقابت با هم تیمی خود گردن آویز نقره را از آن خود کرد.

پاسخ دهید