والیبال دروازه غار در دانشگاه خواجه نصیر

والیبال دروازه غار و دانشگاه خواجه نصیر
منتظر دیدار شما دوستان عزیز در مسابقه دوستانه تیم والیبال دختران پرشین دروازه غار و مربیان پرشین در مقابل تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه خواجه نصیر
هستیم.
مکان: دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان.
زمان: دوشنبه، ۲۳ آذر ۹۴، ساعت ۱۴ تا ۱۶
حضور برای همه بانوان عزیز امکان پذیر است.

 

 

پاسخ دهید