دیدار دوستانه پرشین فرحزاد و لب خط

پرشین فرحزاد و پرشین لب خط

مسابقه دوستانه تیم نوجوانان پرشین فرحزاد و پرشین لب خط
مصاف تیم های دوم و سوم لیگ پرشین
زمان: ۵ شنبه، ۱۹ آذر ماه ۹۴، ساعت ۹٫۳۰
مکان: یادگار امام جنوب- ایثارگران شمال- خیابان امامزاده داوود- انتهای خیابان گلریز- زمین چمن مصنوعی فرحزاد

منتظر دیدارتان هستیم

 

پاسخ دهید