تمرینات بدن سازی پرشین دروازه غار

فوتبال پرشین دروازه غار
تیم فوتبال پرشین دروازه غار یکی از تیم های فوتبال باشگاه پرشین است که در محله دروازه غار قرار دارد. این تیم روز های سه شنبه و جمعه برای نوجوانان و روز های جمعه برای نونهالان به تمرین و آماده سازی فوتبال می پردازد. محل تمرین این تیم در ورزشگاه هرندی قرار دارد و حدود ۷۰ نوجوان و نونهال به فوتبال می پردازند. تیم نوجوانان نیز در کنار تمرین فوتبال به تمرینات آماده سازی و بدن سازی نیز می پردازد.

 

پاسخ دهید