مسابقه پرشین دروازه غار و اساتید صنعتی شریف

بازی دوستانه تیم های پرشین دروازه غار تهران و اساتید دانشگاه صنعتی شریف با هدف جمع آوری کمک برای حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ و تروریسم در عراق، دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
این دیدار با نتیجه ۸ بر ۶ به نفع تیم پرشین دروازه غار به پایان رسید.

پاسخ دهید