شما در این صفحه هستید
صفحه اصلی > کاراته

کاراته از ورزشهای رزمی است که مانند بسیاری دیگر از ورزشهای رزمی شرقی دیگر، تلاش برای اعتلای جسم و جان به طور همزمان دارد. این ورزش قدمتی ۵۰۰۰ هزار ساله دارد. برای بسیاری از هنرجویان، کاراته یک تمرین عمیق فلسفی است. کاراته-دو به آموزش اصول اخلاقی می‌پردازد و می‌تواند جنبهٔ معنوی برای پیروان آن داشته باشد.

حال دختران خانه ایرانی خاک سفید و خانه ایرانی احمدآباد مستوفی نیز به اهمیت این موضوع پی بردند و با ورزش کاراته به پرورش همزمان جسم و جان خودشان می پردازند.

پاسخ دهید

بالا