شما در این صفحه هستید
صفحه اصلی > پرشین کرمانشاه
شعار کرمانشاه
شعار کرمانشاه
تیم فوتبال پرشین کرمانشاه از اوایل خرداد ۹۴ با حضور ده بازیکن از محله ابوذر جعفرآباد تمرینات سالنی خود را شروع کرد. در ابتدا مربی گری تیم بر عهده آقای دشتی بود. این تیم پس از مدتی تمرین در چند مسابقه دوستانه نتایج قابل قبولی از خود بجای گذاشت که موجب دلگرمی مربی تیم گردید.
از اواسط تیرماه ۹۵ مریبانش به فکر شرکت در مسابقات لیگ پرشین افتادند و در آن زمان تعداد بازیکنان به بیست و دو نفر رسیده بود. در همین زمان تمرینات از سالن ملت به چمن مصنوعی فجر تغییر یافت و مربی گری زمین چمن را آقای کریمی برعهده گرفت و ایشان اکنون با بازیکنان خود در حال آماده سازی بازیکنان برای لیگ پرشین می باشد. تمرینات این تیم هفته ای یک روز در سالن و هفته ای سه روز در زمین چمن دنبال می شود.
این تیم امسال در رده نوجوانان در لیگ پرشین شرکت می کند.

 

بالا