شما در این صفحه هستید
صفحه اصلی > دومین دوره لیگ پرشین به پایان رسید

دومین دوره لیگ پرشین به همت جمعیت امام علی با حضور بیش از ۷۰۰ بازیکن در سه رده نونهال، نوجوان و جوان به پایان رسید

برنامه و جدول کلی بازیها را از این نشانی دنبال کنید.

برنامه بازی های روز نخست گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز دوم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز سوم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز چهارم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز پنجم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز ششم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز هفتم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز هشتم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز نهم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

برنامه بازی های روز دهم گزارش لحظه به لحظه آن را در این نشانی ببینید

بالا