فوتبال

پرشین فرحزاد برنده ی میدان شد

گزارش  بازی نوجوانان #پرشین_ملک_آباد و #پرشین_فرحزاد 20:04 بازی با سوت داور شروع میشود 20:07بازی با حمله ی تیم فرحزاد شروع میشه ضربه ی دروازه برای تیم فرحزاد زده

تساوی تیم کردستان مقابل بوشهر در روز هشتم لیگ پرشین

دومین بازی از روز هشتم مسابقات با تساوی نوجونان بوشهر و کردستان 19:00 بازی شروع میشه و هر دو تیم مقابل هم به میدان آمدند . 19:04 گل برای

پیروزی دروازه غار برابر بلوستان

بازی با سوت داور آغاز میشود  و بازیکنان قرمز پوش سیستان مقابل نوجوانان درازه غار قرار گرفتند. 17:55 بازی در زمین بلوچستان دنبال میشه. بازیکنان دروازه غار

نوجوانان پرشین لب خط از سد کرمان گذشتند

اولین بازی روز هشتم لیگ پرشین با پیروزی پرشین لب خط ! بازی روز هشتم را دو تیم نوجوانان #پرشین_لب_خط و #پرشین_کرمان آغاز کردند در این بازی

تساوی نوجوانان سرباز مقابل لب خط

  گزارش بازی نوجوانان #پرشین_سرباز و #پرشین_لب_خط 18:36 بازی با سوت داور آغاز شده. بازی در میانه ی میدان نبال میشود. یک ضد حمله برای سرباز و موقعیت خوبی

نوجوانان دروازه غار پیروز مسابقه ی روز ششم لیگ برابر کرمان

گزارش بازی نوجوانان #پرشین_دروازه غار و #پرشین_کرمان نارنجی پوشان کرمان برای تقابل با پرشین دروازه غار به میدان آمدند تا بازی با سوت داور آغاز شود. 17:21

بالا